Müşteri Yorumları Ramazan Şensoy

Ramazan Şensoy

HBSoft Yazılım ve Danışmanlık firmasından bana gelen bir yazıda, WEB sitelerine konulmak üzere, firmanın ürettiği ve de mensubu olduğum Türkoğlu Vana Sanayinde kullanılmakta olan HBS ERP Programı hakkında bir yazı istediler. Yazım hakkında peşin hiçbir telkinde de bulunmadılar ve yaşadığımı inandığımı yazmamı istediler.
Ben de yazıyorum.

HBS ERP programını alıncaya kadar birçok firmanın ERP uygulamalarını dinledik. Kendilerine ERP programlarının zorluklarını ve getirdiği kolaylıkları öğrenmeye çalıştık. Fakat gene de işin içine girince anlaşılanlar çok daha başka. Şu anda program kurulalı altı ay olmasına rağmen aldığımız mesafede çok ileride olduğumuzu farklı firmalardaki farklı uygulamalarla daha iyi anlıyoruz. Tek kelime ile memnunuz.

Menü yapısı, istediğiniz bilgiye ulaşmak için çok güzel tasarlanmış. Görevinize özel oluşturduğunuz kısa yol ile adeta iş tanımınızı çıkarmış oluyorsunuz.

Tanımlanmış döviz, hammadde ve malzeme, direkt işçilik, fason işçilik, enerji hatta sarf malzemelerinin tanımları ile Birim Ürün Standart Maliyetinin çıkarılması için özel bir işlem gerekmiyor. Tanımları yapmak yeterli oluyor gerisini program yapıyor.

Tabiîdir ki standart maliyetlerle, fiili maliyetler aynı olmayabilir. Satın almalar, iş süreleri tanımlanan fiyatlardan farklı oluşmuş olabilir. Fiili maliyetin de bütün bileşenleri ile kolay bir şekilde sorgulanıp görülebildiğini biliyorum.

Fason Yönetimi için mükemmel ifadesini kullanmakta bir sakınca görmüyorum. Bu kadar kolay bilgi girişleri ile istediğinde kontrol yapıp raporlar alabiliyorsun.

Stok kontrolü çok kolay yapılabiliyor. Birçok menüden stok kontrolünü yapabiliyorsunuz. Stok hareketlerini çok kolay takip edebiliyorsunuz.

Raporlama seçenekleri gayet iyi. Bununla birlikte firmamıza özgü özel raporların hazırlanmasında raporun amaca uygunluğu ve hazırlanma süresi olarak daima beklediğimizin ötesinde bir güzellik var.

Yukarıda bahsettiğim şekilde Birim Ürün Standart maliyetlerinin kolay bir şekilde yapılıyor, maliyetlerdeki değişikliklerin otomatik güncellenebiliyor olması, rekabet edebilir fiyatlarda teklif verebilmeyi çok kolaylaştırıyor.

Alınan siparişlerin otomatik olarak üretim programına alınıyor. Hangi üretim programında hangi siparişlerin olduğu izlenebiliyor. Alınan bir siparişin malzeme ve kapasite açısından simülasyonu yapılarak temrin tarihi belirlenebiliyor.

Neticede programın analizinde ve yazımında firmaların problemleri iyi analiz edilmiş ve çözümler sunulmuş durumda. Her kullanıcıya hayırlı işler dilerim.