Proje ve Arge Yönetimi

 
Ar-Ge modülü  “proje bazlı çalışma” mantığına uygun çalışır. Böylece Ar-Ge projelerinin belirli aşamalar ile takibi yapılabilir.

Proje ve Arge Yönetimi
Proje ve Arge Yönetimi
Bir projenin hazırlık safhası tamamlandıktan sonra yönetim aşamasına geçilebilmesi için verimli bir planlama yapılmalıdır. Bu planlamalar projemizin amacına uygun bir şekilde teslim edilebilmesi için gerekli bir disiplindir.
Proje Yönetimi bu noktada projelerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilmenize olanak sağlamaktadır.
HBS Proje Yönetimi proje sürecinizin tüm detaylarını bir arada yönetebilmenize imkan sağlayarak mevcut çalışma planları ve çizelgeleri, takvimler gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır. Daha etkili ve hızlı ilerleyen bir süreç için yeni proje çalışmalarınızın planlamalarında geçmiş projelerinizi baz alabilirsiniz. Bu şekilde projeye ait maliyet hesabı oluşturabilirsiniz. Yönetim sürecine dahil olan kişilerin verileri eş zamanlı olarak inceleyebileceği bir çalışma ortamı elde edebilirsiniz. Projenin detaylarıyla ilgili bilgi paylaşımları da yapılabilir ve bu aktiviteleri gerçekleştiren kişiler incelenebilir.