Personel ve Sicil Yönetimi

 
Personel ve Sicil Yönetimi işlemlerinin sistem üzerinden işlenmesi ve raporlanmasını sağlar.
 

Personel ve Sicil Yönetimi
Sicil Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi modülünde bulunan  personel sicil kartında, personele ait tüm operasyonel ve kişisel bilgiler, bilgi grupları bazında tutulur.Sicil kartında bulunan bazı bilgi grupları ise organizasyon, kimlik bilgileri, ücret, banka, vardiyalar ve vardiya ayarları, sosyal sigorta, özel sigortalar, ödemeler, icra dosyaları, engellilik durumu, aile bilgileri, medeni durum, iş deneyimleri, öğrenim, yabancı diller, ödül/ceza, zimmetli demirbaşlar, dokümanlar ve benzeri başlıklar şeklinde listelenebilir.  Sicil kartlarının toplu bilgi güncelleme veya ön izleme özellikleri, insan kaynakları kullanıcılarına kolaylık sağlar.
Özlük Yönetimi
HBS ERP’nin Özlük Yönetimi Modülü ile şirkete sunduğu değişkenlik gösterebilen, çok fonksiyonlu çözümlemesi ve rapor edebilmesi üst yönetime önemli kararları verirken hızlı olmalarına yardımcı olur. Bu modül ile çalışan ve faaliyet eşlemesi yapabilir, tüm birimlere özgü verileri ayrı olarak işleyebilir, personellerinize dair bütün bilgileri bir raporda görebilirsiniz, çalışanlarınızın yetkinliklerini bu sistemde kayıt alıp kişisel özelliklerini ve yetkinlikleri bilgilerini saklayabilirsiniz.
İzin & Zaman Yönetimi
HBS ERP İzin Yönetim modülü ile izinlerin planları ve takip edilmesi sağlanır. Zaman modülü ile ise çalışma saatlerini çizelgeleyebilir olayları mukayese yaparak rapor edebilirsiniz. Bu modülün genel özellikleri; izin takvimleri oluşturması, farklı izinlere göre denetleme ve onay imkanı, çevrimiçi izin yönetimi, bordro modülümüz ile tam entegre çalışması, kişisel ve toplu izinlerin yönetimini yapması gibidir.
Kurumsal Kaynak Planlama
İnsan Kaynakları Yönetimi modülü üzerinden Kurumsal Planlama kapsamında İş Tanımları, Kadro Tanımları, Kadro Talepleri ve Organizasyon Şeması takip edilebilir. İş tanımları için gerekli nitelikler, adayların ya da çalışanların alması gereken eğitimler, öğrenim bilgileri, yabancı dil bilgileri, görev ve sorumluluklar tanımlanabilir, kadro tanımları ile iş tanımları ilişkilendirilebilir. Kadro talepleri sistemde oluşturulup onaya sunulabilir. Kadro tanımlarında; personeller ve boş kadrolar listelenebilir, kadro için geçerli norm kadro sayıları, ücret aralıkları, ödemeler kayıt altına alınabilir.
Raporlama
Personel ve Sicil Yönetimine konu olan bütün süreçlerin kolay raporlanabilmesi, şirketler için oldukça kritik bir konudur.Günlük, periyodik veya münferit rapor ihtiyaçları, İnsan Kaynakları Departmanı çalışanlarının oldukça vaktini almakta, rapor hazırlama süreçlerinde bazen diğer kullanıcılara ihtiyaç doğurmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi modülündeki rapor  tasarımı oluşturma ve raporlama uygulamaları ile bu süreçler kolayca yönetilebilir. Rapor sihirbazı ile farklı rapor gruplarında raporlar tasarlanabilir, kayıt altına alınabilir ve her ihtiyaç olduğunda çalıştırılabilir. Raporlarda kullanılan arama kriterleri, kullanıcı bazında kayıt altına alınabilir ve sonraki raporlamalarda yeniden kullanılabilir.Hazırlanan raporlar CSV, PDF, Excel, Text gibi formatlarda alınabilir.