Genel Muhasebe

 
Tüm modüllerden akan verilerle,
firmanızın mali yapısını kusursuz olarak tasarlamanıza imkan verir.
 

Genel Muhasebe
Genel Muhasebe
Şirketin nakdi işlemlerinin ve sonuçlarının dokümanlara dayanarak tarih sırasına göre takip edilebildiği muhasebe türüdür. Şirketin kaynak, varlık, alacak, borç, gelir-gider, kâr ve zararı genel muhasebe sayesinde öğrenilir. Genel muhasebenin faydalarına bakacak olursak şirkette yapılması gereken prosedürlerin unutulmamasını sağlar. Daha önce yapılan bir işlem hakkında bilgi verir. İşletmenin elinde belli bir tarihte ne kadar varlık olduğu, işletmenin ne kadar borcu olduğu yani işletmenin genel durumu görülebilir.
Yevmiye Defteri
Yevmiye defteri, muhasebede kesilen tüm makbuzların dökümünden oluşan alınması mecburi resmi defterlerden biridir. Elektronik ortamda verilerin tutulması için hazırlanan bir defter uygulamasıdır.
Defter-i Kebir
Hesap planında bulunan tüm ana hesapların dökümünü içeren rapordur. Raporda her hesaba dair borç alacak toplamları ait oldukları tarih ve işlem bilgileriyle ayrı ayrı listelenir. Raporlamada kullanılan farklı filtreleme seçenekleri mevcuttur.
Muavin Döküm
Muavin dökümü herhangi bir hesapla ilgili hareketlerin detaylı olarak listelendiği rapordur. Her hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Bu defter, tutulması yasal olarak zorunlu resmi defterlerden biri değildir. Fakat hesap durumlarını izlemek için yararlıdır.
Mizan
Hesapların güncel hallerini görmek ve denetleme yapabilmek için kullanılan bir rapor türüdür. Genel mizanda hesapların alacak, borç ve bakiye toplamlarının son halleri görünür. Genel Mizanda kullanılan filtrelerden bazıları mizan dönemi, hesap kodu, hesap durumu, hesap seviyesi, bakiye tipidir