Maliyet Yönetimi

 
Maliyet modülü ile tüm ürün ve faaliyetlerin etkinliklerini ölçebilir ve karar verme süreçlerini yönetebilirsiniz.

Maliyet Yönetimi
HBS ERP'de Maliyet Yönetimi
HBS ERP üzerinden oluşturulan tüm maliyet planlarını FIFO, LIFO, alış fiyatı, ortalama alış fiyatı, son alış fiyatı, en yakın alış tarihi fiyatı ve ağırlıklı ortalama fiyat yöntemlerini kullanarak istediğiniz para birimine göre hesaplayabilirsiniz.
Standart ürün maliyetleri ve iş performans maliyetleri periyodik olarak hesaplanabilir ve karşılaştırılabilir. Faaliyetlere bağlı olarak standart üretim maliyetleri, malzeme listesi ve rota hesaplanır. İş emirlerini yerine getirme maliyetleri, iş emirleri üzerinde gerçekleştirilen ambar çıkışları ve işlemlerin hesaplamalarına göre hesaplanır.
Tüketim ve maliyetler ürün reçeteleri kullanılarak hesaplanır. Başlanan işlerin programı, şirketin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış tasarım modülleri ile  hazırlanır. Fason imalat, onarım, numune imalat veya özel imalat için ayrı iş emirleri yapılır.
Üretim alanına gönderilen gerçek atık maliyetlerini ve malzemeleri kolayca hesaplayabilir ve takip edebilirsiniz. HBS ERP maliyet modülü ile üretim süreciniz boyunca oluşan işçilik, enerji kullanımı, amortisman gibi maliyetleri tam anlamıyla takip edebilirsiniz.
Fiili maliyetler, hammadde, işçilik maliyetleri ve genel giderler dikkate alınarak farklı döviz kurları ve fiyat türleri kullanılarak aylık veya haftalık olarak hesaplanır. Ürün ağacının yapısı firmaların ihtiyaçlarına göre oluşturulur.
İş emri ile sipariş, üretim ve teslimat süreçleri detaylı olarak kontrol edilmektedir. İstasyon olarak  tanımlanan makineler hakkında tanımlanan bilgiler ile kapasiteye göre üretimin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.
Kapsamlı raporlar yardımıyla analizler yapılır. Yüksek enflasyon zamanlarında maliyetlerin daha iyi izlenmesi ve yönetimi, olumlu kurumsal sürdürülebilirliği teşvik eder.
HBS ERP'de Maliyet Yönetimi
HBS ERP üzerinden oluşturulan tüm maliyet planlarını FIFO, LIFO, alış fiyatı, ortalama alış fiyatı, son alış fiyatı, en yakın alış tarihi fiyatı ve ağırlıklı ortalama fiyat yöntemlerini kullanarak istediğiniz para birimine göre hesaplayabilirsiniz.
Standart ürün maliyetleri ve iş performans maliyetleri periyodik olarak hesaplanabilir ve karşılaştırılabilir. Faaliyetlere bağlı olarak standart üretim maliyetleri, malzeme listesi ve rota hesaplanır. İş emirlerini yerine getirme maliyetleri, iş emirleri üzerinde gerçekleştirilen ambar çıkışları ve işlemlerin hesaplamalarına göre hesaplanır. Tüketim ve maliyetler ürün reçeteleri kullanılarak hesaplanır. Başlanan işlerin programı, şirketin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış tasarım modülleri ile  hazırlanır. Fason imalat, onarım, numune imalat veya özel imalat için ayrı iş emirleri yapılır.
Üretim alanına gönderilen gerçek atık maliyetlerini ve malzemeleri kolayca hesaplayabilir ve takip edebilirsiniz. HBS ERP maliyet modülü ile üretim süreciniz boyunca oluşan işçilik, enerji kullanımı, amortisman gibi maliyetleri tam anlamıyla takip edebilirsiniz.
Fiili maliyetler, hammadde, işçilik maliyetleri ve genel giderler dikkate alınarak farklı döviz kurları ve fiyat türleri kullanılarak aylık veya haftalık olarak hesaplanır. Ürün ağacının yapısı firmaların ihtiyaçlarına göre oluşturulur.
İş emri ile sipariş, üretim ve teslimat süreçleri detaylı olarak kontrol edilmektedir. İstasyon olarak  tanımlanan makineler hakkında tanımlanan bilgiler ile kapasiteye göre üretimin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.
Kapsamlı raporlar yardımıyla analizler yapılır. Yüksek enflasyon zamanlarında maliyetlerin daha iyi izlenmesi ve yönetimi, olumlu kurumsal sürdürülebilirliği teşvik eder.