ERP Nedir?
Enterprise Resource Planning İngilizce kelimelerinin baş harfleri adeta bir kelimeyi temsil ederek dilimize girmiştir. Türkçeye en yakın anlamı ile “Kurumsal Kaynak Planlama” olarak çevrilebiliyor.
  
Kurumsal kaynak dediğimiz nedir?

Hammaddedir, Malzemedir, yarımamuldür, mamuldür, makinedir, insandır, tedarikçidir,müşteridir. Bu örnekleri artırmak mümkündür. Firma yöneticileri bütün bu kaynakları ile, firma karlılığını en üst seviyeye çıkaracak arayışlar içindedirler ve de işleri budur.
Siparişin alınışından ürünün sevkiyatına kadar, tedarikçi ödemeleri ve müşteri tahsilatları da dâhil, her bir yönetim biriminin görevini yapabilmesi için gerekli bilgiye ulaşabilmesi olmazsa olmaz bir durumdur. Her bir yönetim biriminin ulaşmak istediği bilgi farklı olmasına rağmen, bunlar tek bir merkezde ve birbiri ile entegre olabilecek şartlarda olmalıdır. Bu da ERP programları ile sağlanır.
ERP programlarının arzu edilen entegrasyonda en verimli bir şekilde çalışabilmesi için, çalışan kullanıcıların görev tanımlarının net olarak belirlenmesi gerekir. Diğer bir değişle ERP kullanımı, çalışanlarda görev tanımını, yetki ve sorumluluk seviyesinin belirlenmesini zorunlu kılar. Sağlıklı çalışmanın sürdürülebilmesi için çalışanların şu üç temel prensibi yaşam biçimi haline getirmeleri gerekir. 

1. Bilgileri doğru girmek.
2. Eksiksiz bilgi girmek.
3. Bilgileri zamanında girmek.  

Firma şartlarına uygun bir ERP programı seçildikten sonra, implementasyon (firmaya uyarlama ) süreci büyük önem taşır. Bu süreçte yapılan en büyük hata, örneklerle temel eğitim iyice verilmeden uygulamaya geçilmesidir. Süreler firmanın veri çokluğuna göre değişir. Firmanın verilerinin en sade bir şekilde tanımlanıp işlenebilen bir ERP seçimi, iyi bir uyarlama süreci ile istenen sonuca gidilebilir. Ve bütün işler;
 
Anlatılabilir,
Anlaşılabilir,
Analiz edilebilir,
Kontrol edilebilir,
Raporlanabilir.
Olur.
ERP Nedir?
Enterprise Resource Planning İngilizce kelimelerinin baş harfleri adeta bir kelimeyi temsil ederek dilimize girmiştir. Türkçeye en yakın anlamı ile “Kurumsal Kaynak Planlama” olarak çevrilebiliyor.
  
Kurumsal kaynak dediğimiz nedir?

Hammaddedir, Malzemedir, yarımamuldür, mamuldür, makinedir, insandır, tedarikçidir,müşteridir. Bu örnekleri artırmak mümkündür. Firma yöneticileri bütün bu kaynakları ile, firma karlılığını en üst seviyeye çıkaracak arayışlar içindedirler ve de işleri budur.
Siparişin alınışından ürünün sevkiyatına kadar, tedarikçi ödemeleri ve müşteri tahsilatları da dâhil, her bir yönetim biriminin görevini yapabilmesi için gerekli bilgiye ulaşabilmesi olmazsa olmaz bir durumdur. Her bir yönetim biriminin ulaşmak istediği bilgi farklı olmasına rağmen, bunlar tek bir merkezde ve birbiri ile entegre olabilecek şartlarda olmalıdır. Bu da ERP programları ile sağlanır.
ERP programlarının arzu edilen entegrasyonda en verimli bir şekilde çalışabilmesi için, çalışan kullanıcıların görev tanımlarının net olarak belirlenmesi gerekir. Diğer bir değişle ERP kullanımı, çalışanlarda görev tanımını, yetki ve sorumluluk seviyesinin belirlenmesini zorunlu kılar. Sağlıklı çalışmanın sürdürülebilmesi için çalışanların şu üç temel prensibi yaşam biçimi haline getirmeleri gerekir. 

1. Bilgileri doğru girmek.
2. Eksiksiz bilgi girmek.
3. Bilgileri zamanında girmek.  

Firma şartlarına uygun bir ERP programı seçildikten sonra, implementasyon (firmaya uyarlama ) süreci büyük önem taşır. Bu süreçte yapılan en büyük hata, örneklerle temel eğitim iyice verilmeden uygulamaya geçilmesidir. Süreler firmanın veri çokluğuna göre değişir. Firmanın verilerinin en sade bir şekilde tanımlanıp işlenebilen bir ERP seçimi, iyi bir uyarlama süreci ile istenen sonuca gidilebilir. Ve bütün işler;
 
Anlatılabilir,
Anlaşılabilir,
Analiz edilebilir,
Kontrol edilebilir,
Raporlanabilir.
Olur.
ERP Neden Gereklidir?
ERP yazılımımız ile şirketinizin tüm karmaşık iş süreçlerini tek noktadan kontrol edip yönetebilir, hepsini hızlı ve hatasız yürütebilirsiniz. Ayrıca işletmeler için sağlam bir altyapı oluşturarak tüm şirket kaynaklarını verimli bir şekilde kullanır. Örneğin; HBS ERP ile müşteri sipariş girişinden üretime, üretimden teslimata kadar tüm iş süreçlerinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz.
HBS ERP Özellikleri

HBS ERP, paket programlardan farklı olarak firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda esnek ve parametrik yapısıyla adeta firmanız için özel yazılmış bir yazılım gibi çözümler sağlar.
HBS ERP'de üretim yönetimi modülü satış ve satınalma modülleri ile entegre çalışır. Üretim Yönetimi modülü üretimdeki bütün süreçleri kapsar ve kolaylıkla yönetilebilir.
Günümüz piyasalarında değişen fiyatlar maliyetlerin doğru yönetiminin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. HBS ERP maliyetlerinizi doğru ve detaylı bir biçimde yönetebilmenizi ve raporlandırabilmenizi sağlar.
HBS ERP ile ön muhasebe programlarında yaptıklarınızdan daha fazlasını yapabilir aynı zamanda genel muhasebenizi de  yönetebilirsiniz.
HBS ERP Modüllerimizin detaylarını sitedeki ERP Modüllerimiz kısmından detaylı inceleyebilirsiniz.