MES Nedir?
MES (Manufacturing Execution Systems) Üretim Yürütme Sistemleri ya da Üretim Yürütme Sistemi, üretim aşamalarında makinelerin, hatların, yarı mamul ve ürünlerin izlenmesi, gerekli verilerin toplanması ve bu verilere dayalı olarak rapor ve analizlerin alınması için kullanılan sistemlerdir.
Bu 
sistem, iş emri bilgisinin alınmasından ürünün tamamlanıp depoya taşınmasına kadar olan prosesi kapsar ve bu üretim sürecindeki tüm etkinlikleri kayıt altına alır, raporlar ve analizler sağlar.

 
MES Nedir?
MES (Manufacturing Execution Systems) Üretim Yürütme Sistemleri ya da Üretim Yürütme Sistemi, üretim aşamalarında makinelerin, hatların, yarı mamul ve ürünlerin izlenmesi, gerekli verilerin toplanması ve bu verilere dayalı olarak rapor ve analizlerin alınması için kullanılan sistemlerdir.
Bu 
sistem, iş emri bilgisinin alınmasından ürünün tamamlanıp depoya taşınmasına kadar olan prosesi kapsar ve bu üretim sürecindeki tüm etkinlikleri kayıt altına alır, raporlar ve analizler sağlar.

 
HBS MES Özellikleri
 • • Üretim Sahasından Anlık-Eş Zamanlı Veri toplama
 • • Verimlilik Analizi (Kadro Verimliliği, İstasyon Verimliliği, İş Emri Verimliliği)
 • Toplanan veri baz alınarak istenilen formatta raporlama ve dashboard ekranları yapmak
 • • İş emirlerinin istasyonlara yüklenilmesi ve vardiya grup amirinin sıralandırma yapabilmesi
 • • İş Emri Gruplandırma Yapabilme (Örneğin Lazer Toplu Emirlerinin tabiki)
 • İstasyon Bakım yönetimi
 •  İşgücü yönetimi
 •  Kalite Seri Onay ve Prosess onaylarının yönetimi
 • • Girilen Üretim Miktarlarının ERP üzerinde otomatik Üretim Fişlerinin oluşumu
 • • Giriş Parti+Lot ve Üretim Partisi bazlı ürün izlenebilirliğin sağlanılması
 •  Vardiya bazlı ve operator bazlı takip ve verimlilik analizi.