HBS ERP'de Makine Sektörüne Özel Çözümler

Makine Sektörü
 

HBS ERP'de Makine Sektörüne Özel Çözümler
Makine Sektörüne Özel Çözümler

HBS ERP, makine imalatı ile ilgili birçok farklı sektörlerle çalışmakta ve ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Özel makine imalatı yapan birçok müşterimiz süreçlerini HBS ERP ile takip etmektedir.

Sürekli gelişen makine sektöründe, üretimi yapılan her yeni makine için proje tasarımı, AR-GE ve ayrıntılı mühendislik tasarımları yapılmaktadır. Tasarım ve AR-GE faaliyetlerinin takibi ve tasarım faaliyetlerinin dokümantasyonu ayrıntılı olarak HBS ERP ile takip edilmektedir.
Makine ve Endüstriyel Otomasyon Sektöründe, HBS ERP' de izlenebilecek başlıca süreçler şunlardır:

 • Talep Yönetimi
 • Tedarik Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi
 • Fason Parça ve Fason Hizmet Yönetimi
 • Satış Yönetimi
 • Masraf Merkezi Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Depo Yönetimi
 • Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
 • Üretim Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Kapasite Planlama Yönetimi
 • Proje Yönetimi 
 • Maliyet Yönetimi
 • Süreç Yönetimi

Tekliflendirme Sürecini Kolay Yönetebilme
Makine imalatı ile ilgili teklif hazırlama süreci çok uzun ve zahmetlidir. Diğer taraftan tekliflendirme sürecinde harcanan her dakika makine imalatçısı için önemlidir. Bununla birlikte tekliflerin çok büyük kısmı aslında daha önce yapılan işlere benzemektedir. Eskiden yapılan işlere çeşitli revizyonlar yapılarak yeni teklif hazırlanır. HBS ERP ile sistemde hem şablon teklifler üzerinden hem de daha önce üretimi yapılmış makineler üzerinde kolay revizyon yapılabilmekte ve de bu revizyonlar üzerinden ön maliyet çalıştırılabilmektedir.


Teklif verilirken gerçekçi termin sürelerinin verilmesi
Makine imalatçısı için en zor konulardan biri tekliflendirme sürecinde müşteriye termin süresini verebilmektir. Burada önemli konulardan bir tanesi teklifin mevcut yürüyen siparişler içindeki önceliği ve bu önceliğin verilmesi durumunda yürüyen siparişlerdeki termin sürelerindeki sapmaların ne olacağıdır. HBS ERP  ile simülasyon ortamında bunların testleri yapılarak gerçekçi termin süreleri verilebilmektedir.
Proje Takibinin tüm süreçlerde yapılması
Tüm süreçlerin proje bazında takip edilmesi sayesinde (tekliften planlamaya, imalattan maliyete, finanstan mali tablolara kadar), sektörün gerektirdiği ihale usulü takipler, verilerin proje kodları ile her aşamada girilmesi ile her bir proje için ayrı ayrı yapılabilmektedir. Örneğin; ilgili projenin teklif maliyeti, proforma kar/zararı, gerçekleşen kar/zararı vb. raporlanabilmektedir.

Makine Sektörüne Özel Çözümler

HBS ERP, makine imalatı ile ilgili birçok farklı sektörlerle çalışmakta ve ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Özel makine imalatı yapan birçok müşterimiz süreçlerini HBS ERP ile takip etmektedir.

Sürekli gelişen makine sektöründe, üretimi yapılan her yeni makine için proje tasarımı, AR-GE ve ayrıntılı mühendislik tasarımları yapılmaktadır. Tasarım ve AR-GE faaliyetlerinin takibi ve tasarım faaliyetlerinin dokümantasyonu ayrıntılı olarak HBS ERP ile takip edilmektedir.
Makine ve Endüstriyel Otomasyon Sektöründe, HBS ERP' de izlenebilecek başlıca süreçler şunlardır:

 • Talep Yönetimi
 • Tedarik Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi
 • Fason Parça ve Fason Hizmet Yönetimi
 • Satış Yönetimi
 • Masraf Merkezi Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Depo Yönetimi
 • Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
 • Üretim Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Kapasite Planlama Yönetimi
 • Proje Yönetimi 
 • Maliyet Yönetimi
 • Süreç Yönetimi

Tekliflendirme Sürecini Kolay Yönetebilme
Makine imalatı ile ilgili teklif hazırlama süreci çok uzun ve zahmetlidir. Diğer taraftan tekliflendirme sürecinde harcanan her dakika makine imalatçısı için önemlidir. Bununla birlikte tekliflerin çok büyük kısmı aslında daha önce yapılan işlere benzemektedir. Eskiden yapılan işlere çeşitli revizyonlar yapılarak yeni teklif hazırlanır. HBS ERP ile sistemde hem şablon teklifler üzerinden hem de daha önce üretimi yapılmış makineler üzerinde kolay revizyon yapılabilmekte ve de bu revizyonlar üzerinden ön maliyet çalıştırılabilmektedir.


Teklif verilirken gerçekçi termin sürelerinin verilmesi
Makine imalatçısı için en zor konulardan biri tekliflendirme sürecinde müşteriye termin süresini verebilmektir. Burada önemli konulardan bir tanesi teklifin mevcut yürüyen siparişler içindeki önceliği ve bu önceliğin verilmesi durumunda yürüyen siparişlerdeki termin sürelerindeki sapmaların ne olacağıdır. HBS ERP  ile simülasyon ortamında bunların testleri yapılarak gerçekçi termin süreleri verilebilmektedir.
Proje Takibinin tüm süreçlerde yapılması
Tüm süreçlerin proje bazında takip edilmesi sayesinde (tekliften planlamaya, imalattan maliyete, finanstan mali tablolara kadar), sektörün gerektirdiği ihale usulü takipler, verilerin proje kodları ile her aşamada girilmesi ile her bir proje için ayrı ayrı yapılabilmektedir. Örneğin; ilgili projenin teklif maliyeti, proforma kar/zararı, gerçekleşen kar/zararı vb. raporlanabilmektedir.