Müşteri Girişi

    Müşteri Paneli

ERP Nedir ?

Enterprise Resource Planning İngilizce kelimelerinin baş harfleri adeta bir kelimeyi temsil ederek dilimize girmiştir. Türkçeye en yakın anlamı ile “Kurumsal Kaynak Planlama” olarak çevrilebiliyor.

Kurumsal kaynak dediğimiz nedir?

Hammadde, malzeme, yarımamul, mamul, makine, insan, tedarikçi, müşteri, bu kavramların hepsi aslında birer kurumsal kaynaktır. Bu örnekleri artırmak mümkündür. Firma yöneticileri bütün bu kaynakları ile, firma karlılığını en üst seviyeye çıkaracak arayışlar içerisindedirler. Siparişin alınışından ürünün sevkiyatına kadar, tedarikçi ödemeleri ve müşteri tahsilatları da dâhil, her bir yönetim biriminin görevini yapabilmesi için gerekli bilgiye ulaşabilmesi olmazsa olmaz bir durumdur. Her bir yönetim biriminin ulaşmak istediği bilgi farklı olmasına rağmen, bunlar tek bir merkezde ve birbiri ile entegre olabilecek şartlarda olmalıdır. Bu da ERP programları ile sağlanır. ERP programlarının arzu edilen entegrasyonda en verimli bir şekilde çalışabilmesi için, çalışan kullanıcıların görev tanımlarının net olarak belirlenmesi gerekir. Diğer bir değişle ERP kullanımı, çalışanlarda görev tanımını, yetki ve sorumluluk seviyesinin belirlenmesini zorunlu kılar. Sağlıklı çalışmanın sürdürülebilmesi için çalışanların şu üç temel prensibi yaşam biçimi haline getirmeleri gerekir.

  1. Bilgileri doğru girmek.
  2. Eksiksiz bilgi girmek.
  3. Bilgileri zamanında girmek.

Firma şartlarına uygun bir ERP programı seçildikten sonra, implementasyon (firmaya uyarlama ) süreci büyük önem taşır. Bu süreçte yapılan en büyük hata, örneklerle temel eğitim iyice verilmeden uygulamaya geçilmesidir. Süreler firmanın veri çokluğuna göre değişir. Firmanın verilerinin en sade bir şekilde tanımlanıp işlenebilen bir ERP seçimi, iyi bir uyarlama süreci ile istenen sonuca gidilebilir. Ve bütün işler;
  • Anlatılabilir
  • Anlaşılabilir
  • Analiz edilebilir
  • Kontrol edilebilir
  • Raporlanabilir Olur.


Üniversite Mh. Civan Sk. No:1 Kat.8 Daire 115 Allure Tower Avcılar/İSTANBUL

info@hbsyazilim.com

www.hbsyazilim.com