Kar Zarar Yönetimi

Genel Özellikler

 

 

 Kar Zarar Yönetimi

 

Bütün maliyet bileşenlerinin tanımlanmış fiyatları ile,

kar ve zarar hesaplarının yapılabildiği bir modüldür.

 

Bir ürünün satış karı ile,

İşletmenin karı birbirinden ayrı kavramlardır.

İşletmenin karlılığından söz edildiğinde

gün, ay, yıl gibi bir dönem söz konusudur.

İşletmenin karı denildiğinde,

Söz konusu dönem içindeki Toplam satış gelirleri ile

Toplam giderlerin farkı kar olmuş olur.

 

HBS ERP programının Kar Zarar Yönetimi içinde bu hesaplar,

Hem gelecek dönem kar hedeflemelerinde,

hem de geçmiş dönem hesaplamalarında çok kolay yapılabilmektedir.

Her bir maliyet parametresinde ve satış fiyatlarındaki değişikliğin

kar hedeflemelerini, bu modül içinde en ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz.

Hatta daha geniş bir düşünce içinde,

İşletme yatırım maliyetinizin,

Kabul ettiğiniz bir dönem içinde hangi satış fiyatları ile

Karşılanabileceğinizi görebilmeniz mümkündür.

Kar Zarar Yönetiminin yararlarından belki en önemlisi,

Bütçeyi oluştururken

isabetli satış tahminleri yapabilmenize yardımcı olmasıdır.

Teknik Özellikler

 

 

 

 

• Kar Zarar Hesapları firmanın şartlarına göre aylık, üç aylık veya yıllık olarak yapılabilir.
• Hesapların gelecek dönem Kar Zarar planlaması ve geçmiş dönem Kar Zarar Raporlaması şeklinde yapılması mümkündür.  
• Döviz, hammadde ve malzeme, personel giderlerindeki değişim, vadeli alımların karlılığa etkisini görmek sizler için çok kolay olur. 


 

 

 Kar Zarar Yönetimi içnde rekabet edebilr bir fiyatlandırmanın yapılması oldukça kolay olur

 

Ekran Görüntleri