Üretim Yönetimi

Genel Özellikler

 

 Üretim Yönetimi

 

Müşteri memnuniyeti odaklıdır.

Bu anlayış içinde

istenirse önce aylık,

sonra da haftalık üretim programlarının yapılmasında,

alınmış siparişleri veya satış ihtimali yüksek ürünlerin

üretim programına alınması sağlanır.

Yapılan bu üretim programlarının ihtiyacı olan

Yarımamul Üretim Programı,

Fasona Hazırlık ve Fason Temin Programı,

Satınalma Programı,

HBS ERP  Üretim Yönetimi modülü içinde

adeta otomatik olarak yapılabilmektedir.

 

Üretim Yönetiminde,

Tedarik şartlarının süre ve miktarlarında güven oluştuğunda

sıfır stok hedefli bir çalışma uygulanabilir.

Yapılan haftalık programların

hafta içinde uygulanması sırasında

karşılanması gereken ani siparişler için

Ek Programlar ve bu programların gereği olan

Yarımamul ve diğer Tedarik progrmları yapılabilir.

Program  gereği istenen iş emirlerinin verilmesi,

gerçekleşen üretimin stoklara girilmesi,

takibinde yapılmış üretim detaylarının her çeşidinin raporanabilmesi

kalite yönetimine de büyük kolaylıklar sağlar.

Kapasite ve iş gücünün planlanması da oldukça esnek ve dinamiktir.

Bu sayede üretim istasyonlarından ve hazır iş gücünden

maksimum yarar sağlanmış olur.

Teknik Özellikler

 

 

 

 

• İstenilen sayıda Mamul ve Yarımamulün oluşumunu gösteren reçete tanımlaması yapılabilir.
• Bir mamul veya Yarımamulün muadil malzeme, fiyat, tedarikçi gibi nedenlerle gereksinim olan birden fazla reçete tanımlaması yapılabilir.  
• İstenilen sayıda Üretim İstasyonu, her üretim istasyonunda birden fazla enerji kullanım merkezi ve türü tanımlanabilir. 


 

 

 Üretim Planlamada gereksinim duyulacak olan, üretim istasyonlarının bulunduğu Üretim Grupları tanımlanabilir

 İşçilik Maliyet Grupları, Maliyet gurupları içinde işçilik sınıf tanımlaması yapılabilir.

 Esnek vardiya planlaması yapılabilir.

• Kapasite Planlaması yapılabilir. Kapasite doluluğu %100 ü geçen istasyonlara, yerine istasyonlar atanabilir.

• Alınmış siparişlere ve muhtemel satış tahminlerine göre hazırlanan Referans Mamul Üretim Programı, bağlı olarakta istenilen peryodda örneğin Haftalık Detay Mamul Üretim Programı yapılabilir.

   


 

Ekran Görüntleri