Bütçe Yönetimi

Genel Özellikler

 

 Bütçe;

İşletmelerin gelecek dönem faaliyetlerinin

parasal ve sayısal olarak planlanmasıdır.

Bütün yönetim birimleri,

bu planın gerçekleşmesini hedef olarak kabul eder

ve kontroller bu hedefler doğrultusunda yapılır.

Böylece organizasyonda amaç birliği sağlanmış olur.

 

HBS ERP Bütçe Yönetimi içinde, esnek bütçe yapılabilir.

Zaman içindeki maliyet ve satış şartlarındaki değişiklikler

revize edilerek, bütçe hedeflerinde değişiklikler yapılabilir.

 

İyi hazırlanmış bir bütçe ile,

mevcut imkanlarla varılabilecek  en iyi hedefler belirlenmiş olur.

Veya belirlenen hedeflere ulaşmak için yapılması gereken yatırımlar

veya diğer  bedeller önceden belirlenerek

yönetimin doğru ve kolay kararlar alması sağlnır.

 

İsabetli satış tahminlerinden başlayarak oluşturcağınız bütçe ile,

bütün yönetim birimlerine çalışma hedeflerini vermiş olursunuz.

Sapmaların sebep ve sonuçlarını analiz ederek

daha iyi olmanın yollarının bulunması da kolaylaşmış olur.

Yatırımların getirdiği yük ve karlık 

ancak iyi yapılmış bir bütçe içinde görülebilir.

Teknik Özellikler

 

 

 

 

• En ayrıntılı istatistik verilere göre isabetli satış tahminleri yaparak bütçe yapımına başlanabilir.


• Satış gelirlerinde peşin,vadeli, peşin+vadeli hesaplar yapılabilir.  


• Satış gelirlerinin dışında, servis, destek gibi var olabilecek diğer gelirlerin de bütçesini yapabilirsiniz.

• Gider Bütçesini gider guruplarına göre istenilen ayrıntıda yapabilirsiniz.


• Değişen şartlara göre bütçenin revize edilmesi mümkündür.  


• Her ay başında güncellenen Nakit Bütçesi ile sürekli ileri projeksiyon yapılarak zayıf pozisyonlar veya yatırım imkanları daha iyi görülebilir. 


 

 

 

 

Ekran Görüntleri