ERP Uygulamaları;
 
HBS ERP nin Doğuşu


 HBS ERP, yaşanmış bir yönetim anlayışının yazılıma aktarılması hikayesidir. Hakkımızda anlatımında da belirtildiği gibi,programın analizi için özel olarak işletme içine girilmemiş, işletmelerde yaşanan her türlü tabii şartlar analizin kendisini oluşturmuştur. Bu nedenle, sunumunu yaptığımız veya kurulum gerçekleşen işletmelerde HBS ERP'nin anlatılması ve anlaşılması son derece kolay olmaktadır. Her firma kendi problemlerinin çok iyi tespit edildiğini, çözüm yollarının ortaya konulduğunu program içinde görebilmektedir. İşini çok iyi bilen, fakat bir şekilde yazılım dünyasına uzak kalmış veya işittikleri ile yazılım uygulamalırında içine korku sinmiş nice işletme çalışanının ilk sunumu izledikten sonra korkularını atıp, konuşmaya başladığını, başlangıçta kenarda oturmayı tercih ederken, sunumdan sonra ortaya çıkıp önerileri ile sunumu renklendirmesi adeta sıradan olaylar haline gelmiştir.


Sunum ve uygulamalarda bu şekilde katılımın oluşu, öneri ve isteklere cevap verebilen bir programcı ekip ile birleşince HBS ERP'nin gelişimi de o derece hızlı olmuştur. Mükemmelliğin sınırı olmadığına göre, bu gelişme devam edecektir.  
 


 


 

01.13.2004
 
 » DİĞER ERP Uygulamaları;